3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (6)

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (6)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 2 w 2018 r. na dofinansowanie projektóww ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 2 w 2018 r. na dofinansowanie projektóww ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich.