3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (9)

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (9)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 3 w 2019 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 3 w 2019 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność…