3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym (1)

3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym (1)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym - w trybie pozakonkursowym. Numer naboru:...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym – w trybie pozakonkursowym. Numer naboru:…