3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego (1)

3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego (1)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego. Konkurs nie jest podzielony na rundy. Numer konkursu:...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego. Konkurs nie jest podzielony na rundy. Numer konkursu:…