3.4 Transport kolejowy (6)

3.4 Transport kolejowy (6)

Wezwanie PKP PLK S.A. do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym pn. „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego –Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. –Opoczno” dla działania III.4 Transport kolejowy...

Wezwanie PKP PLK S.A. do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym pn. „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego –Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz. –Opoczno” dla działania III.4 Transport kolejowy…