3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu / 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu / 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Konkurs ogłasza Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47 41-500 Chorzów Konkurs ogłoszono 23.05.2019 r. nabór wniosków rozpoczyna sie dnia 26.06.2019 r. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cele Poddziałania...

Konkurs ogłasza Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47 41-500 Chorzów Konkurs ogłoszono 23.05.2019 r. nabór wniosków rozpoczyna sie dnia 26.06.2019 r. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cele Poddziałania…