3. Edukacja, Meklemburgia-Polska

3. Edukacja, Meklemburgia-Polska

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.09.2016 do 31.10.2016 Od 5 września do 31 października 2016 r. ogłoszony jest nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu edukacji transgranicznej na polsko-niemieckim pograniczu. Ogłoszenie dostępne jest także na stronie Programu Interreg V-A Mekle..

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.09.2016 do 31.10.2016

Od 5 września do 31 października 2016 r. ogłoszony jest nabór wniosków o dofinansowanie działań z zakresu edukacji transgranicznej na polsko-niemieckim pograniczu.

Ogłoszenie dostępne jest także na stronie Programu Interreg V-A Meklemburgia-Polska.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

druga połowa stycznia 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg V A

Ernst-Thälmann-Str. 4, D – 17321 Löcknitz

Tel.: +49 39754 529-15 /-20

Fax: +49 39754 52929

E-mail: info@interreg5a.net

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu eMS. Po przekazaniu wniosku poprzez system należy go wydrukować, podpisać i przekazać najpóźniej do 31.10.2016 r. do Wspólnego Sekretariatu Programu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe;
 • Instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne;
 • Osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje);
 • Podmioty prowadzące instytucje kształcenia zawodowego;
 • Organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 • współpraca przedszkoli, szkół wyższych, podmiotów kształcenia dorosłych i innych podmiotów kształcenia przez całe życie, współpraca między przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi w zakresie tworzenia ofert opartych o aktualne zapotrzebowanie w zakresie dokształcania,
 • edukacja językowa,
 • transgraniczna współpraca w zakresie orientacji zawodowej dzieci i młodzieży,
 • tworzenie i rozbudowa zdolności wdrażania polsko-niemieckich programów edukacyjnych,
 • poprawa dostępu do oferty edukacyjnej w kraju sąsiada,
 • kształcenie zawodowe,
 • usieciowienie regionalnych rynków pracy i edukacji,
 • działania na rzecz dokształcania – priorytetowo w zakresie kompetencji transgranicznych,
 • opracowanie i wdrożenie programów e-learningu.

Kryteria wyboru projektów

Opis formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów dostępny jest na stronie Programu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6,7 mln euro EFRR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady składania wniosków w programie.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek składany jest przez system e-MS.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny będzie na stronie internetowej programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura rozpatrywania skarg

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Interreg V-A

Tel.: +49 39754 529-15 /-20 Fax: +49 39754 52929

E-mail: info@interreg5a.net

Informacje udzielane są przez pracowników WS w języku polskim i niemieckim.

Linki

Strona Programu