3. Edukacja, program Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska (1)

3. Edukacja, program Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.03.2019 do 28.05.2019 Konkurs został ogłoszony 19 marca 2019 roku przez: Wspólny Sekretariat Interreg V A Ernst-Thälmann-Str. 4 D - 17321 Löcknitz tel.: +49 39754 529-15 / -26 fax: +49 39754 52929 e-mail: info@interreg5a.net Informacje o naborze ..

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.03.2019 do 28.05.2019

Konkurs został ogłoszony 19 marca 2019 roku przez:

Wspólny Sekretariat Interreg V A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D – 17321 Löcknitz
tel.: +49 39754 529-15 / -26
fax: +49 39754 52929
e-mail: info@interreg5a.net

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

26/27 listopada 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg V A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D – 17321 Löcknitz
tel.: +49 39754 529-15 / -26
fax: +49 39754 52929
e-mail: info@interreg5a.net

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim i niemieckim poprzez aplikację dostępną w Elektronicznym Systemie Monitoringu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,
 • osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
 • podmioty prowadzące instytucje kształcenia zawodowego,
 • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • współpraca przedszkoli, szkół wyższych, podmiotów kształcenia dorosłych i innych podmiotów kształcenia przez całe życie,
 • współpraca między przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi w zakresie tworzenia ofert opartych o aktualne zapotrzebowanie w zakresie dokształcania,
 • edukacja językowa,
 • transgraniczna współpraca w zakresie orientacji zawodowej dzieci i młodzieży,
 • tworzenie i rozbudowa zdolności wdrażania polsko-niemieckich programów edukacyjnych,
 • poprawa dostępu do oferty edukacyjnej w kraju sąsiada,
 • kształcenie zawodowe,
 • usieciowienie regionalnych rynków pracy i edukacji,
 • działania na rzecz dokształcania – priorytetowo w zakresie kompetencji transgranicznych,
 • opracowanie i wdrożenie programów e-learningu

Kryteria wyboru projektów

 • jakość współpracy transgranicznej,
 • wkład projektu w realizację programu,
 • merytoryczno-branżowa ocena projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3,34 mln euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie zawiera Elektroniczny System Monitoringu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Brak

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa znajduje się w Podręczniku dla Wnioskodawców i Beneficjentów na stronie programu.