3. Edukacja, Program Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska

3. Edukacja, Program Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska

Program Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 Obowiązującymi językami programu są język polski i niemiecki. Ogłoszenia o naborze w obu językach są dostępne na stronie programu.

Program Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 Obowiązującymi językami programu są język polski i niemiecki. Ogłoszenia o naborze w obu językach są dostępne na stronie programu.