3. nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

3. nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Zasięg: program obejmuje Polskę, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec, Danię, Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię oraz państwa spoza UE: Norwegię z własnym wkładem finansowym oraz Rosję (wybrane regiony) i Białoruś. Budżet programu wynosi 263,8 mln euro z Europejskiego Funduszu...

Zasięg: program obejmuje Polskę, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec, Danię, Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię oraz państwa spoza UE: Norwegię z własnym wkładem finansowym oraz Rosję (wybrane regiony) i Białoruś. Budżet programu wynosi 263,8 mln euro z Europejskiego Funduszu…