3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Litwa – Polska

3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Litwa – Polska

Wspólny Sekretariat programu Litwa - Polska ogłosił konkurs, który trwa od 10 czerwca do 30 września 2019 roku, do godz. 16:00.

Wspólny Sekretariat programu Litwa – Polska ogłosił konkurs, który trwa od 10 czerwca do 30 września 2019 roku, do godz. 16:00.