4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (1)

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (1)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału...

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału…