4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (2)

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (2)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. i OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA w obszarze gazownictwa, Poddziałanie 4.1.1 ...

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. i OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA w obszarze gazownictwa, Poddziałanie 4.1.1 …