4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś...

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”, 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś…