4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólnego Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólnego Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś...

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Lubelskim w obszarze technologii fotonicznych, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś…