4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocja (1)

4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocja (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.01.2017 do 31.12.2017 Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków dla działania 4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocja. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2018 r. Miejsc..

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.01.2017 do 31.12.2017

Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków dla działania 4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocja.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca POPT, Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemuSL2014- PT SL2014- PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Ministerstwo Rozwoju.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • tworzenie, utrzymanie i rozwój stron internetowych oraz wykorzystanie innych narzędzi komunikacji elektronicznej,
  • konkursy dotacji dla mediów i partnerów społeczno-gospodarczych,
  • akcje informacyjno-promocyjne,
  • działalność wydawnicza,
  • organizowanie imprez informacyjno-promocyjnych, w tym konferencji,
  • działanie edukacyjne,
  • promocja i informacja Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej (PDF 304 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Do wykorzystania pełnej alokacji przyznanej na działanie 4.1.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 218 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 623 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 343 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 530 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 531 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 14, 22/ 273 78 00