4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocja (2)

4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocja (2)

Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków dla działania 4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocja.

Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków dla działania 4.1 Spójna oraz skuteczna informacja i promocja.