4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych / 4.1.2 Mała retencja (2)

4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych / 4.1.2 Mała retencja (2)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.01.02‑IZ‑00‑30‑002/17 w ramach Poddziałania 4.1.2 Mała...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.01.02‑IZ‑00‑30‑002/17 w ramach Poddziałania 4.1.2 Mała…