4.2 Gospodarka odpadami (RPO Wielkopolskiego) / 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących (1)

4.2 Gospodarka odpadami (RPO Wielkopolskiego) / 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących (1)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/18 w ramach Poddziałania 4.2.1 Tworzenie kompleksowych...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/18 w ramach Poddziałania 4.2.1 Tworzenie kompleksowych…