4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji (2)

4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji (2)

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji.