4.2 Termomodernizacja budynków / 4.2.4 Termomodernizacja budynków – Miasto Łódź

4.2 Termomodernizacja budynków / 4.2.4 Termomodernizacja budynków – Miasto Łódź

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.02.04-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi...

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.02.04-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi…