4.3 Dziedzictwo kulturowe / 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Samorządowe Instytucje Kultury)

4.3 Dziedzictwo kulturowe / 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Samorządowe Instytucje Kultury)

Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu...

Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu…