4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa (4)

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa (4)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27.11.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 w ramach Poddziałania 4.3.1...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27.11.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 w ramach Poddziałania 4.3.1…