4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT i OSI (1)

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT i OSI (1)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju…