4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów (2)

4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów (2)

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów.