4.5 Bezpieczeństwo / 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (2)

4.5 Bezpieczeństwo / 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (2)

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru...

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru…