4.5 Kapitał przyrodniczy regionu / 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra (4)

4.5 Kapitał przyrodniczy regionu / 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra (4)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURSNr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURSNr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu…