4.5 Ochrona przyrody (1)

4.5 Ochrona przyrody (1)

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody...

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, Schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody…