4.5 Różnorodność biologiczna – Nr naboru – RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19 -„Projekty parasolowe”

4.5 Różnorodność biologiczna – Nr naboru – RPPK.04.05.00-IZ.00-18-003/19 -„Projekty parasolowe”

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji...

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji…