4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Konkurs nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/19

4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Konkurs nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/19

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPWM.04.05.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu…