4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT (2)

4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT (2)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…