4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu (1)

4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu (1)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, mający na celu wzmocnienie mechanizmów...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, mający na celu wzmocnienie mechanizmów…