4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt

4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, mający na celu wzmocnienie mechanizmów...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, mający na celu wzmocnienie mechanizmów…