4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego (1)

4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego (1)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego Numer konkursu: RPZP.04.08.00-IZ.00-32-K02/19

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego Numer konkursu: RPZP.04.08.00-IZ.00-32-K02/19