4. Integracja mieszkańców i współpraca administracji, program Interreg Brandenburgia-Polska

4. Integracja mieszkańców i współpraca administracji, program Interreg Brandenburgia-Polska

Nabór otwarty dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa IV – Integracja mieszkańców i współpraca administracji. Ogłoszenie o naborze w j. polskim i niemieckim dostępne są na stronie programu. Obowiązującymi językami programu są język niemiecki i język polski.

Nabór otwarty dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa IV – Integracja mieszkańców i współpraca administracji. Ogłoszenie o naborze w j. polskim i niemieckim dostępne są na stronie programu. Obowiązującymi językami programu są język niemiecki i język polski.