4. Integracja mieszkańców i współpraca administracji

4. Integracja mieszkańców i współpraca administracji

Data ogłoszenia konkursu: 7 marca 2019 Wspólny SekretariatProgram Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020Bischofstraße 1aD-15230 Frankfurt n. Odrą, Niemcy

Data ogłoszenia konkursu: 7 marca 2019 Wspólny SekretariatProgram Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020Bischofstraße 1aD-15230 Frankfurt n. Odrą, Niemcy