4. Współpraca instytucji i społeczności, Republika Czeska-Polska

4. Współpraca instytucji i społeczności, Republika Czeska-Polska

22 czerwca 2017 roku ogłoszono nabór w czwartej osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Współpraca instytucji i społeczności”. W programie obowiązuje dwustopniowa procedura naboru - Wnioskodawcy są...

22 czerwca 2017 roku ogłoszono nabór w czwartej osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska „Współpraca instytucji i społeczności”. W programie obowiązuje dwustopniowa procedura naboru – Wnioskodawcy są…