5.1 Gospodarka wodno-ściekowa / 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT (266/18)

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa / 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT (266/18)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs dla poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT. Konkurs nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18 (ZIT).Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu.. Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs dla poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT. Konkurs nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18 (ZIT).Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu.. Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.