5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich – Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-011/18

5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich – Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-011/18

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w trybie...

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w trybie…