5.1 Infrastruktura drogowa regionu / 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (3)

5.1 Infrastruktura drogowa regionu / 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (3)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 29.08.2017 r. ogłasza konkurs nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-002/17 w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 29.08.2017 r. ogłasza konkurs nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-002/17 w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych…