5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (319/19)

5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT (319/19)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr...

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr…