5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Nabór nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-002/18

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Nabór nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-002/18

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nabór nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-002/18 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski...

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Nabór nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-002/18 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski…