5.2 Transport kolejowy (RPO Wielkopolskiego) / 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich (3)

5.2 Transport kolejowy (RPO Wielkopolskiego) / 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich (3)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 8 maja 2019 r. ogłasza nabór nr RPWP.05.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 8 maja 2019 r. ogłasza nabór nr RPWP.05.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych…