5.4 Ochrona przyrody / 5.4.1 Ochrona przyrody (2)

5.4 Ochrona przyrody / 5.4.1 Ochrona przyrody (2)

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łodzkiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs dla naboru RPLD.05.04.01_IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V...

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łodzkiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs dla naboru RPLD.05.04.01_IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V…