5.4 Ochrona przyrody / 5.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska (2)

5.4 Ochrona przyrody / 5.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska (2)

Zarząd Województwa Łodzkiego ogłasza konkurs dla naboru nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/18 w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska.

Zarząd Województwa Łodzkiego ogłasza konkurs dla naboru nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/18 w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska.