5.4 Ochrona różnorodności biologicznej / 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI

5.4 Ochrona różnorodności biologicznej / 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI

Zarząd Województwa Śląskiego wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej - OSI nr RPSL.05.04.02-IZ.01-24-180/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI nr RPSL.05.04.02-IZ.01-24-180/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.