5.4 Zdrowie na rynku pracy / 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy (5)

5.4 Zdrowie na rynku pracy / 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy (5)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy (prewencja cukrzycy...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy (prewencja cukrzycy…