6.1 Aktywna integracja / 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa (4)

6.1 Aktywna integracja / 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa (4)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa, w ramach konkursu...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa, w ramach konkursu…