6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża, nr RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/18

6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża, nr RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/18

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura…