6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów (4)

6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów (4)

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-012/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd...

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-012/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd…